Fem tips för bättre feedback

Feedback är ett av de vassaste verktygen för smidiga processer och kontinuerlig utveckling. Men hur skapar man en feedbackkultur? Och hur håller man fast vid processen när alla jobbar på distans? 

När den här bloggposten skrivs är vi mitt uppe i peak covid-19 och många som vanligtvis går till ett kontor ska plötsligt jobba hemifrån. Det gäller även oss på Soja. Men alla våra film-, animations- och illustrationsuppdrag måste självklart fortsätta som vanligt, och en viktig del för att kvalitetssäkra vår interna produktionsprocess är att ge och få feedback. 

Platsoberoende process 

Med kontor i två städer har vi satsat på en platsoberoende process där alla kan delta, oavsett vilken stad man jobbar i. Här är Slack vår bästa vän! När ett projekt sätter igång skapas ett projektrum i just Slack, dit alla projektmedlemmar bjuds in. I projektrummet diskuterar och återkopplar vi alla steg i processen, vilket inte bara vässar hantverket utan också leder till att materialet granskas ur många olika perspektiv.

När alla i projektteamet känner sig nöjda med en projektfas är det dags för fler kollegor att ta vid. Nu presenteras projektet i vår gemensamma Slack-kanal för #feedback. Här är presentationen viktig: För att kunna ge relevant feedback behöver alla förstå vad projektet ska uppnå, och vilka val som har gjorts för att komma dit. Det är ett av alla tips vi har på vägen till dig som också vill bli bättre på att ge och få feedback. Här kommer hela listan:

Fem tips för bra feedback

1. Be om hjälp i tid
Vänta inte tills du är färdig med en arbetsuppgift innan du ber någon om feedback. Inspireras istället av One Page, One Hour-filosofin som går ut på att aldrig jobba längre än en timme eller skriva mer än en A4-sida innan du delar ditt arbete med en kollega. På det här sättet får kollegorna mycket större möjlighet att göra skillnad.

2. Ge rätt förutsättningar
För att kunna ge bra input på ditt arbete behöver andra veta vad du försöker uppnå. Vad är syftet? Kan du beskriva din idé? Hur har du tagit dig an uppgiften? Om du är tydlig med förutsättningarna så ökar du chansen att få konstruktiv hjälp framåt. Att få irrelevant feedback är frustrerande och tidsödande, både för dig och alla kollegor.

3. Ta dig tid att bearbeta.
Oavsett hur mycket du tränar på att få feedback kan det ändå kännas jobbigt. Speciellt om feedbacken får dig inse att det finns ett bättre sätt eller att du tänkt fel. Planera därför in lite tid att smälta och bearbeta, innan du återkopplar.

4. Var noga med återkopplingen
Låt alltid den som hjälpt dig veta hur du tänker gå vidare och hur du agerar utifrån hens feedback. Även om det skulle sluta med att du inte ändrar någonting så är återkopplingen viktig för att bygga en stark feedbackkultur där alla vill bidra.

5. Var lösningsfokuserad
Det må vara en klyscha, men du kommer få bättre resultat om du fokuserar på förbättringar och lösningar än problem. Dessutom, ”Det här tror jag kan bli ännu bättre” är alltid en trevligare kommentar än ”Det här är inte bra nog”.

Allt blir bättre!

Att träna på att ge och få feedback är bra i alla organisationer. Både för ditt enskilda jobb, det jobb ni gör tillsammans och för slutresultatet. En tydlig feedbackprocess bygger också en kultur kring delaktighet och ansvar, vilket gör jobbet så mycket enklare och roligare. 

Hoppas att du vill jobba mer med feedback i din organisation, och att våra tips kan hjälpa till på vägen. Lycka till! 

Send this to a friend