Hur mycket kostar en animerad film?

Hur mycket kostar det att producera animerad film, och vad är det egentligen som kostar?

Det korta svaret på hur mycket en animerad film egentligen kostar är: det beror på. Och vill man tratta ner det till de två saker som tydligast påverkar priset så är det filmens längd och ambitionsnivån.

Filmens längd 

Varje sekund som ska skapas innebär mer arbete i ett projekts alla delar: Ett långt manus leder helt enkelt till mer tid för att skissa bildmanus, och mer tid till att rita alla scener, animera dem, lägga ljud, och mycket mer. Därför är det viktigt att planera produktionen och berättelsen noga redan i ett tidigt skede. På så sätt kan man maxa budgeten så att du som beställare får ut så mycket som möjligt för varje investerad krona.

Ambitionsnivån

Hur mycket tid vi ska lägga ner beror på projektets ambitionsnivå, och därför är det viktigt att svara på frågan: Vad är det för typ av film vi ska göra? Ska det vara en enkel informationsfilm för en initierad och intresserad målgrupp eller en reklamfilm som ska engagera brett på bästa sändningstid? Varje projekt har olika syften och mål som det är viktigt att anpassa sig till.

Inom ramen för ambitionsnivå finns det olika val att göra vad gäller filmens innehåll och uttryck. Ska filmen innehålla detaljrika bakgrunder och karaktärer eller låter vi symboler och enklare illustrativa inslag stå för berättandet? Hur många olika enheter ska ritas, hur mycket ska dessa element röra på sig, och hur avancerad är den rörelsen? Ju fler karaktärer, detaljer och avancerade rörelser som ska produceras, desto högre ambitionsnivå hamnar i regel filmen på.  

…och så efterproduktionen

Förutom längd och ambitionsnivå, finns det såklart många andra saker som påverkar priset på en animerad film. Ska den ha en voice-over, och i så fall vilken? Ska den översättas och kanske textas på olika språk? Och hur blir det med ljudet – ska den få biblioteksmusik eller skräddarsydd ljuddesign? Filmens efterproduktion är kronan på verket, och här finns många viktiga och roliga val att göra!

Låt din budget avgöra

Så hur ska du kunna välja vilken längd och ambitionsnivå som är rätt för just ditt projekt? Vårt främsta tips är att du utgår från en budget som passar ditt syfte och som är genomförbar i din organisation. När du sen hör av dig med din budget till flera leverantörer kan du utvärdera dem på kreativitet och kvalitet, istället för på pris.

Vill du veta mer? Läs gärna våra tre tips till dig som ska beställa animerad film eller kontakta oss direkt så vägleder vi dig.

Send this to a friend