BRÄNNBOLLSYRAN

Illustrationsmanér 2016 & 2017

Brännbollsyran har sedan 1979 varit en av norra Sveriges största fester, men 2010 tog man också steget till att bli en festival och växte snabbt till att bli en gigant även inom det området. Till festivalomgången 2016 ville man uppdatera sitt visuella uttryck.

Illustrationsmanér

Sojas uppdrag var att ta fram ett piggt, lekfullt illustrationsmanér som både skulle signalera fest, Umeå och brännboll. Manéret skulle också vara flexibelt och kunna byggas ut och om på många olika sätt för att passa i alla kanaler där Brännbollsyran finns.

Vi tog också fram ett rörligt intro som kan användas för att rama in filmat, rörligt material i samma manér. 2016 års Brännbollsyra ser på förväg ut att bli den mest episka festivalen hittills.

PRODUCERAD AV

Soja

ARBETSGRUPP

Simon Österhof
Projektledare

Sofie Edvardsson
Illustratör

Jakob Nyström
Motion designer

Andreas Estensen
Ljuddesigner

PUBLICERAD

2016

Send this to a friend