KVINNA TILL KVINNA

Genusbaserat våld

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem som dramatiskt minskar kvinnors möjligheter att delta i samhället på lika villkor som män. Våldet måste upphöra.

INFORMATIONSFILM

Vi fick uppdraget att ta fram en enkel informationsfilm om genusbaserat våld. Kvinna till Kvinna jobbar världen över med att stötta och främja kvinnor, och behövde en film som både kan fungera i insamlingssyfte och som information.

PRODUCERAD AV

Soja

ARBETSGRUPP

Simon Österhof
Projektledare och manusförfattare

Salla Lehmus
Illustratör & animation

Patrik Öberg
Ljuddesigner

PUBLICERAD

2018

Send this to a friend