NORDREGIO

Infografik om nordiskt flyktmottagande

Nordregio är ett nordiskt och europeiskt forskningscentrum som startats av Nordiska ministerrådet, som tar sig an aktuella frågor ur ett forskningsperspektiv. Under 2016 valde man att ta fram infografik för att på ett tydligt sätt visualisera hur flyktingmottagandet förändrats under senaste åren.

Infografik

Vårt uppdrag var att hitta ett tydligt, infografiskt sätt att visualisera de stora skillnaderna mellan åren. Vill du också producera infografik? Hör av dig till oss!

PRODUCERAD AV

Soja

ARBETSGRUPP

David Karlström
Illustratör

PUBLICERAD

2017

Send this to a friend