OBOS

Tidningsillustrationer

OBOS-bladet är en medlemstidning för Norges största bostadsbolag OBOS med över 390 000 medlemmar. OBOS-bladet når en bred publik, med både en tryckt upplaga samt en digital version till iPad.

Illustrationer

Sojas uppdrag består av att hjälpa OBOS-bladet att komplettera deras artiklar med hjälp av illustrationer, infografik och ikoner för att höja läsarupplevelsen till en helt annan nivå.

Vill du också ha hjälp med att lyfta innehållet i er tidning, för att väcka uppmärksamhet och locka till läsning? Kontakta oss så hjälps vi åt att göra det krångliga enkelt så att alla kan förstå.

OBOS-bladet #3
PRODUCERAD AV

Soja

ARBETSGRUPP

David Karlström
Art director

PUBLICERAD

2016

Send this to a friend