UTBILDNINGSRADION

Kunskapskraven

“Eleven ska resonera på ett välutvecklat sätt”. Vad betyder det egentligen? Hur ska man uppnå högsta betyg i skolan om man inte ens förstår betygskriterierna? Tur då att UR:s filmserie Förstå kunskapskraven finns.

Utbildningsfilm

Tillsammans med UR och över 80 högstadieelever har vi producerat fem utbildningsfilmer som hjälper elever att förstå kunskapskraven. Filmerna har sin grund i animerad infografik, men använder också skådespelare för att beskriva situationer som eleverna kan stöta på i sin vardag.

Filmer finns för ämnena matematik, svenska, fysik, samhällskunskap och slöjd. Se fler filmer på www.ur.se/orkaplugga.

Vill du veta mer om utbildningsfilm? Läs här eller hör av dig till oss.

PRODUCERAD AV

Soja

ARBETSGRUPP

Simon Österhof
Projektledare och manusförfattare

Sofie Edvardsson
Illustratör

Jakob Nyström
Motion designer

Patrik Öberg
Ljuddesigner

PUBLICERAD

2014

Send this to a friend